Biennale Warszawa


typ teatru:dramatyczny
adres:Marszałkowska 34/50  Warszawa
telefon:+48 22 620 82 88 (biuro), +48 501 521 099 (kontakt dla mediów), +48 22 620 34 90 (fax)
e-mail:biuro@biennalewarszawa.pl
strona www:www.biennalewarszawa.pl
dyrektor naczelny:Paweł Wodziński

Zespół w sezonie 2017/2018:

zastępca dyrektora: Bartosz Frąckowiak;
główna księgowa: Agnieszka Kala-Ciemniecka;
pełnomocnik dyrektora ds. komunikacji: Artur Szczęsny;
kurator ds. badawczych i wydawniczych: Piotr Grzymisławski;
producentka: Magda Igielska.