Austriackie Forum Kultury


typ teatru:
adres:Próżna 7/9 00-107 Warszawa
telefon:22 526 88 00 / 11
e-mail:warschau-kf@bmeia.gv.at
dyrektor naczelny:Rupert Weinmann
uwagi:
Ernestine Baig - attaché kulturalna, v-ce dyrektorka, projekty filmowe, teatralne i naukowe