Kwartalnik Artystyczny BLIZA


typ teatru:
adres:Pl. Grunwaldzki 2 81-372 Gdynia
e-mail:kwartalnik.bliza@gmail.com
strona www:www.bliza.net
uwagi:
Red. nacz. Paweł Huelle