I.N.N.I. ( Idealnie Niepokorny Nieinstytucjonalny Inspirator )


typ teatru:inny
adres:Kopernika 41 05-091 Ząbki
telefon:693617223
e-mail:teatrinni@gmail.com
dyrektor naczelny:Dominika Maria Malczyńska
uwagi:
grupa nieformalna. siedziba: Prom Kultury Saska Kępa