Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny


typ teatru:
adres:Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa
telefon:+ 48 22 380 49 00
e-mail:sekretariat@nina.gov.pl
strona www:www.fn.org.pl
dyrektor naczelny:Dariusz Wieromiejczyk
uwagi:
instytucja powstała z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.