ITAN - Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego


typ teatru:inny
adres:ul. Konfederacka 6 30-306 Kraków
telefon:+48 609 598 977
e-mail:teatr.itan@interia.pl
strona www:www.teatritan.pl
dyrektor artystyczny:Artur Dziurman
uwagi:
kontynuacja działalności Sceny Moliere:
http://www.e-teatr.pl/pl/repertuar/KRAMOL,teatr.html