Studium Techniki Teatralnej


typ teatru:
adres:pl. Zamkowy 15/19 lok. 14 00-267 Warszawa
telefon:501 711 307
e-mail:studiumtechnikiteatralnej@gmail.com
strona www:www.studiumtechnikiteatralnej.republika.pl
uwagi:
Studium jest trzyletnią Policealną
Szkołą Artystyczną