Fundacja Teatr Alatyr


typ teatru:inny
adres:ul. Radziwie 7/81 01-164 Warszawa
telefon:609 213 007
e-mail:kontakt@teatralatyr.pl
strona www:www.teatralatyr.pl/index.html
dyrektor naczelny:Jakub Kasprzak

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Olimpia Bogusz, Bartosz Budny, Helena Ganjalyan, Katarzyna Gorczyca, Rafał Iwański, Cezary Jabłoński, Milena Jabłońska (Kobylińska), Michał Karczewski, Patryk Ołdziejewski, Rafał Pietrzak, Julia Sacharczuk
Jakub Kasprzak - reżyser; Adam Karol Drozdowski - scenograf; Paweł Klica - producent teatralny