Centrum Lubelska 30/32


typ teatru:
adres:ul. Lubelska 30/32 03-802 Warszawa
strona www:www.facebook.com/centrumlubelska30.32/
uwagi:
Centrum Lubelska 30/32 to partnerstwo organizacji pozarządowych: Komuny// Warszawa, Pedagogów Teatru, Sztuki Nowej i Studium Teatralnego.