Teatr Nowe Przestrzenie


typ teatru:inny
adres:  Kraków
e-mail:teatr@noweprzestrzenie.com.pl
strona www:https://www.facebook.com/teatrnoweprzestrzenie/
dyrektor artystyczny:Dariusz Szymora