Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie


typ teatru:inny
adres:Kardynała Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów k/ Otwocka
telefon:(22)789 20 26, (22)789 22 84
e-mail:mok@mokjozefow.pl
strona www:www.mokjozefow.pl
dyrektor naczelny:Danuta Wojciechowska
uwagi:
przy MOK działa Teatr Otwarty