Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie


typ teatru:
adres:ul. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-029 Lublin
telefon:(81) 5315-120 (sekret.), (81) 5315-112 (kasa biletowa)
e-mail:info@filharmonialubelska.pl
strona www:filharmonialubelska.pl
dyrektor naczelny:dr Jan Sęk
dyrektor artystyczny:Wojciech Rodek