Teatr Bulwarowy "Kuźnica"


typ teatru:inny
adres:  Suchedniów
telefon:41 25 43 094
e-mail:sok.kuznica@wp.pl
strona www:kuznica-suchedniow.pl
uwagi:
c/o Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
* kier. art. Ewa Pająk

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Ewa Pająk, Magdalena Daniel, Łukasz Pruchniewicz