Lalkomat


typ teatru:inny
adres:  
telefon:+48 501 787 365
e-mail:karolina.przystupa@wp.pl
strona www:lalkomat.wordpress.com/
dyrektor artystyczny:Karolina Przystupa, Karolina Okurowska
uwagi:
Lalkomat to inicjatywa edukacyjno-artystyczna promująca teatr lalek, animacji i formy dla dorosłych. Naszym celem jest zaangażowanie całego środowiska lalkarskiego, poszerzanie wiedzy o tej gałęzi teatru, zmiana sposobu myślenia ludzi o lalkarstwie, jako o teatrze dla dzieci. Uważamy, że teatr animacji to kwintesencja teatralności - posługiwanie się piękną, niedosłowną, metaforyczną formą do przekazania ważnej, interesującej treści.