Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie


typ teatru:
adres:ul. Małopolska 48 70-515 Szczecin
telefon:centrala tel. +48 91 430 95 10
e-mail:sekretariat@filharmonia.szczecin.pl
strona www:www.filharmonia.szczecin.pl
dyrektor naczelny:Dorota Serwa
dyrektor artystyczny:Rune Bergmann