Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu


typ teatru:
adres:ul. Cieliczańska 1; 16-030 Supraśl
telefon:085 718 35 10
e-mail:ckirsuprasl@wp.pl
strona www:www.kulturasuprasl.com
uwagi:
* Dyrektor: Adam Wojciech Jakuć
* Dom Ludowy