Centrum Kultury Browar B


typ teatru:
adres:ul. Łęgska 28; 87-800 Włocławek
telefon:tel: 54 427 02 30, 54 232 10 30
e-mail:sekretariat@ckbb.pl
strona www:ckbrowarb.pl
dyrektor naczelny:Lidia Piechocka-Witczak