Psychoteatr


typ teatru:inny
adres:  Wrocław
telefon:+ 48 609 650 368
e-mail:psychoteatr@gmail.com
uwagi:
PSYCHOTEATR został założony przez aktorkę - Angelikę Pytel oraz filmowca - Sebastiana Zakrzewskiego.
Powstał z potrzeby wypowiadania się na tematy ważne i dotykające.