Uniwersytet Wrocławski


typ teatru:
adres:Plac Nankiera 15 50-140 Wrocław
telefon:+71 375 25 59(sekretariat)
e-mail:filpol@uni.wroc.pl
strona www:www.ifp.uni.wroc.pl
uwagi:
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych
Specjalność: Teatrologia
kier. dr hab. Magdalena Gołaczyńska