Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego


typ teatru:
adres:ul. Św. Marcin 81; 61-808 Poznań
telefon:tel. +48 61 852 47 08, 61 852 47 09 (sekr.); +48 61 853 69 35 (kasa)
e-mail:kasa@filharmoniapoznanska.pl
strona www:www.filharmoniapoznanska.pl
dyrektor naczelny:Wojciech Nentwig
uwagi:
* Sala koncertowa:
Aula Uniwersytecka, ul. Wieniawskiego 1, Poznań