Łódzki Teatr Piosenki


typ teatru:inny
adres:  Łódź
telefon:+ 48 695-528-863
e-mail:lodzkiteatrpiosenki@gmail.com
dyrektor naczelny:menadżer: Michał Maj Wieczorek
uwagi:
teatr bez stałej siedziby o charakterze objazdowym wystawiający swoje spektakle m.in.: Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, w Pałacu Poznańskiego w Łodzi, Łódzkim Domu Kultury oraz Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Główny profil teatru stanowią tematyczne widowiska muzyczne o charakterze edukacyjnym. Poboczny nurt teatru stanowią farsy muzyczne. Misją teatru jest edukacja oraz rozwijanie wrażliwości młodych ludzi poprzez wartościową muzykę.