Proscenium. Lubelska Gazeta Teatralna


typ teatru:
adres:ul. Grodzka 5 A, 20-112 Lublin
telefon:+ 48 81 533 08 18+48 695 987 323
e-mail:gazetaproscenium@gmail.com
uwagi:
redaktor naczelny: Bartłomiej Miernik
wydawca: Warsztaty Kultury w Lublinie