Polski Instytut Sztuki Filmowej


typ teatru:
adres:ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 00-071 Warszawa
telefon:+ 48 22 42 10 130, fax+ 48 22 42 10 241
e-mail:pisf@pisf.pl
strona www:www.pisf.pl
dyrektor naczelny:Radosław Śmigulski