Grupa nieformalna Teatr A+A


typ teatru:inny
adres:  Wrocław
telefon:+48 790 491 023, +48 692 083 886
e-mail:teatr.a.plus.a@gmail.com
strona www:www.zaprosteatrpodswojdach.pl
uwagi:
ZAPROŚ TEATR POD SWÓJ DACH/spektakle grane w przestrzeni domowej

Zespół artystyczny w sezonie 2015/2016:

Aktorzy: Anna Skubik, Arkadiusz Cyran