Studio Praktyk Aktorskich


typ teatru:
adres:  Słupsk
uwagi:
* kier. art. Magdalena Płaneta
* c/o Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5