Narodowe Forum Muzyki


typ teatru:
adres:Plac Wolności 1 50-071 Wrocław
telefon:+48 71 342 20 01
e-mail:office@nfm.wroclaw.pl
strona www:nfm.wroclaw.pl
dyrektor naczelny:Andrzej Kosendiak