Fundacja Banina


typ teatru:inny
adres:  Lublin
telefon:+48 512 053 364
e-mail:fundacjabanina@gmail.com
dyrektor artystyczny:Bartłomiej Miernik