Browar Mieszczański


typ teatru:
adres:ul. Hubska 44-48 50-502 Wrocław
telefon:+ 48 71 367 70 48
e-mail:marcin.wiktorski@browar.wroc.pl
strona www:071 367 70 48