Teatro Comunale


typ teatru:inny
adres:ul. Ogrodowa 31/35 00-893 Warszawa
uwagi:
c/o Chwila Klub