Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


typ teatru:
adres:Al. Racławickie 14 Lublin 20-950
telefon:+48 81/ 445 41 46
strona www:www.kul.pl
uwagi:
*Wydział Nauk Humanistycznych
Katedra Dramatu i Teatru