Teatr Michałek


typ teatru:
adres:ul. Dantego 1 A m.17 01-914 Warszawa
telefon:+48 22 835 91 16, +48 601 801 776
e-mail:dydlinski@op.pl
dyrektor naczelny:kier. Ireneusz Dydliński
uwagi:
c/o Agencja Artystyczna Art-D

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dydliński