Dramatyczne Koło Naukowe


typ teatru:
adres:ul. Dobra 72 00-312 Warszawa
e-mail:michalmmizera@gmail.com
uwagi:
c/o Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne Uniwersytetu Warszawskiego.