Centrum Kultury 105 w Koszalinie


typ teatru:
adres:ul. Zwycięstwa 105; 75-001 Koszalin
telefon:tel. (94) 347-57-01
e-mail:sekretariat@ck105.koszalin.pl
strona www:www.ck105.koszalin.pl
uwagi:
* dyr. Paweł Strojek