Centrum Kultury Młodych


typ teatru:
adres:ul. Lokatorska 13 93-021 Łódź
telefon:+ 42 684 24 02
e-mail:ckm@toya.net.pl
strona www:www.ckm.lodz.pl