Arte Creatura Teatr Muzyczny


typ teatru:muzyczny
adres:ul. Kopaniny 2a; 43-175 Wyry
strona www:www.artecreatura.art.pl
uwagi:
* Fundacja Arte Creatura
* Maria Czempka-Wewióra, tel. 609 415 112
* SCENA:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków,
Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 2;
tel. 32 7629220