Fundacja "Gospodarstwo Teatralne"


typ teatru:
adres:Kronikarza Galla 1b lok. 5 30-053 Kraków
uwagi:
Beata Schimscheiner - prezes Zarzadu TomaszSchimscheiner wiceprezes Zarządu