Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr


typ teatru:inny
adres:ul. Perzycka 30/4 60-182 Poznań
telefon:787 525 897
e-mail:fundacja@orbistertius.pl
strona www:www.orbistertius.pl
uwagi:
Zarząd fundacji:
Lech Raczak - prezes zarządu
Marek Raczak - członek zarządu
Rada fundacji:
Zbigniew Jaśkiewicz - przewodniczący rady
Jacek Kubiak - członek rady