pOpera


typ teatru:inny
adres:  Warszawa
telefon:+48 883 263 600
e-mail:poperabiuro@gmail.com
strona www:www.popera.pl
dyrektor naczelny:kierownik: Karolina Baryga

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Zofia Szulakowska, Grzegorz Baryga, Paweł Bogdanowicz