Scena Wspólna


typ teatru:
adres:ul. Brandstaettera 1; 61-659 Poznań
telefon:603 441 012
e-mail:teatr@lejery.pl
strona www:www.lejery.pl
uwagi:
* Scena Wspólna Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka
* prezes Stowarzyszenia Łejery: Jerzy Hamerski