Agencja Artystyczna Infernal


typ teatru:
adres:ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa
telefon:+ 48 721 230 265
e-mail:biuro@agencjainfernal.pl
strona www:www.agencjainfernal.pl
dyrektor naczelny:Dariusz Sokołowski
dyrektor artystyczny:Dariusz Sokołowski