Centrala


typ teatru:inny
adres:  Warszawa
telefon:+ 48 501 795 110
e-mail:news@zadara.pl
strona www:www.centralateatr.wix.com/centrala
dyrektor naczelny:dyrektor zarządzająca: Marta Kuźmiak
uwagi:
inny e-mail: rezerwacje@zadara.pl