Ruch Muzyczny


typ teatru:
adres:al. Krasińskiego 11a 31-111 Kraków
e-mail:redakcja@ruchmuzyczny.pl
strona www:www.ruchmuzyczny.pl
dyrektor naczelny:Piotr Matwiejczuk
uwagi:
wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne