Ruch Muzyczny


typ teatru:
adres:al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa
telefon:+48 22 608-28-70 (71), faks: +48 608-28-72
e-mail:e-mail: redakcja@ruchmuzyczny.pl
strona www:www.ruchmuzyczny.pl
dyrektor naczelny:redaktor naczelny: Tomasz Cyz
uwagi:
wydawca: Instytut Książki