Zakład Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego


typ teatru:
adres:Al. Piastów 40 b, budynek nr 4 71-065 Szczecin
telefon:+48 91 444 26 61
e-mail:sekripik@univ.szczecin.pl
strona www:www.us.szc.pl/main.php/zws/