Instytut Sztuk Performatywnych


typ teatru:
adres:  Warszawa
telefon:+48 501 283 421
e-mail:kontakt@iszp.pl
strona www:www.komuna.warszawa.pl
uwagi:
c/o Komuna//Warszawa