Fundacja CDN


typ teatru:
adres:ul. Dajwór 20/30  Kraków
strona www:www.fundacjacdn.pl
uwagi:
Prezez Zarządu: Iwona Nowacka
wice-prezes: Justyna Kowalska
***
c/o skr. pocztowa 406 Poczta Główna Kraków