Lale.Teatr


typ teatru:inny
adres:  Wrocław
e-mail:info@laleteatr.pl
strona www:laleteatr.pl
uwagi:
* Małgorzata Stobiecka, tel. 691 420 066
* Nieformalna grupa teatralna współtworzona przez Jankę Jankiewicz-Maślakowską oraz Tomasza Maśląkowskiego w ramach projektu LALE.Li.Lo.Lu.Ly.