Księżyc w misce Produkcja Teatralna


typ teatru:
adres:  Warszawa
dyrektor naczelny:Michał Lesień-Głowacki