Stowarzyszenie na rzecz odbudowy Teatru Miejskiego w Bydgoszczy


typ teatru:
adres:  Bydgoszcz
uwagi:
* Prezes: Dariusz Laskowski