Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego


typ teatru:
adres:ul. ks. Piotra Ściegiennego 2; 25-033 Kielce
telefon:41 365 51 00 (centr.), 41 365 51 01 (sekr.)
e-mail:wdk@wdk-kielce.pl
strona www:www.wdk-kielce.pl
dyrektor naczelny:Jarosław Machnicki