Teatr Małe Mi


typ teatru:lalkowy
adres:  Wrocław
telefon:+48 506 187 402
e-mail:teatr.malemi@wp.pl
strona www:www.teatrmalemi.pl
uwagi:
* kierownictwo: Sława Tarkowska, Michał Strokowski